Homologacions

Els estrangers que resideixen legalment a Andorra i que ja són titulars d’un permís de conduir expedit per un estat estranger, queden obligats a substituir-lo per un d’andorrà, dins del termini màxim de sis mesos comptats a partir de la data de la seva autorització de residència.

Si l’homologació se sol·licita després del termini d’un any a comptar de la data d’obtenció de la residència o equivalent, el sol·licitant ha d’iniciar un expedient d’obtenció del permís de conduir, a excepció de l’existència de tractats bilaterals sobre homologació i renovació de permisos de conduir amb l’estat expedidor del permís de conduir del sol·licitant.

Són objecte d’homologació sense exigència d’aprovar cap mena d’examen previ els permisos següents:

a) Els permisos i les llicències de conduir estrangers expedits per qualsevol estat membre de la Unió Europea, d’acord amb la Convenció de Viena, de 8 de novembre de 1968, sempre i que amb aquells estats s’hagi establert, i sigui vigent, un conveni bilateral sobre homologació de permisos i llicències de conduir, o hi hagi criteris de reciprocitat en relació amb l’homologació dels permisos de conduir d’ambdós estats.

b) Els permisos i les llicències vigents que hagin estat expedits per estats amb legislació sobre tipus de permisos, llicències i proves per obtenir-los equivalent a l’andorrana, o amb els quals hi hagi reciprocitat en els criteris d’homologació.

c) Els permisos i les llicències vigents que hagin estat expedits per estats amb els quals s’hagi establert un conveni bilateral d’homologació de permisos de conduir que ho prevegi així.

Per a l’homologació de permisos de conduir estrangers no esmentats a l’apartat anterior, el departament competent pot exigir a l’interessat el compliment dels requisits següents:

a) Aportació a l’expedient d’homologació de la traducció completa del text del permís segellada per un consolat de l’estat corresponent.

b) Aportació a l’expedient d’un certificat d’autenticitat del permís nacional presentat, lliurat per la mateixa autoritat expedidora.

c) Aportació a l’expedient d’un certificat d’equivalència de categories per a l’homologació, lliurat per l’autoritat expedidora del permís nacional del sol·licitant.

d) La realització d’un examen pràctic, segons el programa oficial de proves de maniobres i circulació.

En tot cas, per homologar un permís de conduir estranger és indispensable que sigui vigent el dia que es presenti al registre la petició d’homologació i que no hagi estat obtingut mentre l’interessat tingui la seva residència al Principat.

Si ets estranger i necessites fer una homologació del carnet de conduir contacta’ns,  t’assessorarem i et facilitarem la gestió de tots els tràmits.

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) per millorar la vostra experiència d'usuari. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu el seu ús. Podeu trobar més informació a la nostra política de cookies i política de privacitat. ACCEPTO

Aviso de cookies