moto-1-1

Permís de moto

Passos per treure’t el carnet de moto

Matricula’t online o bé presencialment a les nostres oficines.

Abans d’anar a examen has de portar un certificat mèdic, 2 fotos tipus carnet, passaport i targeta de residència, en cas de no tenir nacionalitat andorrana. Si ets menor d’edat també cal una autorització dels pares (l’Autoescola et facilita aquest formulari, o bé també, te’l pots descarregar al lloc web: PDF ).

L’examen teòric A1 o A2, és el mateix que el del permís de cotxe (B1) i consisteix en 40 preguntes dividides en normes, senyals i seguretat viària. Els temps límit d’examen és de 45 min. Per aprovar-lo pots fer com a màxim 5 errors. Amb els nostres tests aprendràs fàcilment i aprovaràs segur!

L’examen de pràctica consisteix en realitzar unes proves d’habilitat en un circuit tancat per demostrar que saps dominar la moto: fer corbes i contracorbes de radi curt; traçar un trèvol; circular sobre una franja d’amplada limitada i també  per un passadís estret. Durant la realització d’aquestes maniobres no es pot posar en cap moment el peu a terra.

Et donarem les instruccions i les pautes necessàries per facilitar-te la realització de totes les maniobres i per tenir un millor domini de la moto.

Descripció dels permisos de moto

Permet conduir vehicles de dues rodes amb un motor d’una cilindrada màxima de 50 cc i amb una velocitat màxima que no pot excedir els 45 km/h.

L’edat mínima per obtenir aquesta llicència és de 14 anys.

Permet conduir motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cc, una potència màxima d’11 kW i una relació potència/pes no superior a 0,11 kW/kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 16 anys. S’obté també amb 5 anys d’antiguitat del permís B1; en aquest cas, només es requereix realitzar un tràmit burocràtic.

Permet conduir motocicletes o altres vehicles de tres o quatre rodes que no siguin del tipus turisme, d’una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes no superior a 0,20 kW/kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 18 anys. L’obtenció del permís A2 implicarà la concessió del de la classe A1.

Autoritza a conduir motocicletes de qualsevol cilindrada, amb o sense sidecar, i altres vehicles de tres o quatre rodes que no siguin del tipus turisme, amb un pes màxim en buit de 400 kg.

Només el poden obtenir els conductors que ja siguin titulars del permís A2 amb dos anys d’antiguitat, com a mínim.

No es necessita passar examen, només es requereix fer un tràmit burocràtic.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 20 anys.

coche-1-1

Permís de cotxe

Passos per treure’t el carnet de cotxe

Matricula’t online o bé presencialment a les nostres oficines.

Abans d’anar a examen has de portar un certificat mèdic (psicotècnic en el cas del permís B2), 2 fotos tipus carnet, passaport i targeta de residència, en cas de no tenir nacionalitat andorrana. Si ets menor d’edat també cal una autorització dels pares (l’Autoescola et facilita aquest formulari, o bé també, te’l pots descarregar al lloc web: PDF ).

L’examen teòric de permís B1 o J consisteix en 40 preguntes dividides en normes, senyals i seguretat viària. El temps límit d’examen és de 45 min. Per aprovar-lo pots fer com a màxim 5 errors. Pel que fa al permís B2 s’ha de passar un examen de mecànica i un d’específics. L’examen de mecànica consta de 30 preguntes i pots fer 6 errors i, pel que fa al d’específics, aquest inclou 15 preguntes i se’t permet 3 errors.

Amb els nostres tests aprendràs fàcilment i aprovaràs segur!

L’examen de pràctica consta de dues proves:

1) Dur a terme en un circuit tancat les maniobres següents: arrencada en rampa amb el fre de mà; fer una trajectòria en marxa enrere (en forma de L); fer un canvi de sentit de la marxa; i realitzar un aparcament (costat dret o esquerre).

2) Circular per vies obertes al trànsit. La durada d’aquesta prova sol ser aprox. d’uns 20 min.

Els nostres professors t’ensenyaran la tècnica per realitzar fàcilment les maniobres i totes les habilitats per conduir amb seguretat per la via pública. També practicaràs els recorreguts d’examen.

Descripció del permís de cotxe

Permet conduir automòbils de qualsevol cilindrada, amb un pes màxim autoritzat de 3.500 kg i amb un nombre màxim de nou seients, inclòs el del conductor.

Poden portar enganxat un remolc, amb un pes màxim autoritzat de 750 kg. Si el pes del remolc és superior a 750kg, el conjunt vehicle + remolc no pot sobrepassar els 3.500 kg, i el pes màxim autoritzat del remolc no ha d’excedir el pes en buit del vehicle tractor.

Exemple 1: Vehicle de 3.500 kg + remolc de 750 kg => pes màxim autoritzat conjunt de 4.250 kg.

Exemple 2: Vehicle de “X” kg + remolc amb un pes superior a 750 kg => pes màxim autoritzat conjunt de 3.500 kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 18 anys.

Permís jove o d’acompanyament, que el poden obtenir els majors de 16 anys i menors de 18 anys.

Autoritza a conduir només, en territori andorrà, vehicles automòbils compresos en la categoria B1 que tinguin una relació potència/pes inferior a 0,073 kW/kg.

Els acompanyants que siguin pare, mare o tutor han de ser posseïdors del carnet B1 amb cinc anys d’antiguitat. En cas d’altres acompanyants, l’antiguitat requerida és de 10 anys.

Permet conduir turismes de servei públic, servei de policia, extinció d’incendis i assistència sanitària, amb un pes màxim autoritzat de 3.500 kg i amb un nombre màxim de nou seients, inclòs el del conductor.

Poden portar enganxat un remolc amb un pes màxim autoritzat de 750 kg. Si el pes del remolc és superior a 750 kg, el conjunt vehicle + remolc no pot sobrepassar els 3.500 kg, i el pes màxim autoritzat del remolc no ha d’excedir el pes en buit del vehicle tractor.

Exemple 1: Vehicle de 3.500 kg + remolc de 750 kg => pes màxim autoritzat conjunt de 4.250 kg.

Exemple 2: Vehicle de “X” kg + remolc amb un pes superior a 750 kg => pes màxim autoritzat conjunt de 3.500 kg.

camio-1-1

Permís de camió

Passos per treure’t el carnet de camió

Matricula’t online o bé presencialment a les nostres oficines.

Abans d’anar a examen has de portar un certificat mèdic psicotècnic, 2 fotos tipus carnet, passaport i targeta de residència, en cas de no tenir nacionalitat andorrana. 

L’examen teòric consisteix en 30 preguntes de mecànica, 15 preguntes d’específics del B2 i 15 preguntes d’específics del C1. El temps límit d’examen és de 45min. Per aprovar-lo pots fer com a màxim 6 errors en mecànica i 3 en cadascun dels específics.

Amb els nostres tests aprendràs fàcilment i aprovaràs segur!

L’examen de pràctica consta de dues proves:

1) Dur a terme en un circuit tancat les maniobres següents: Arrencar en rampa amb el fre de mà; fer una trajectòria en marxa enrere (en forma de L); fer un canvi de sentit de la marxa; i realitzar un aparcament (costat dret).

2) Circular per vies obertes al trànsit. La durada d’aquesta prova sol ser aprox. d’uns 25 min.

Els nostres professors t’ensenyaran la tècnica per realitzar fàcilment les maniobres i totes les habilitats per conduir amb seguretat per la via pública. També practicaràs els recorreguts d’examen.

Descripció del permís de camió

Permet conduir automòbils amb un pes màxim autoritzat entre 3.500 kg i 7.500 kg, i amb un nombre màxim de nou seients, inclòs el del conductor.

Aquests vehicles poden portar enganxat un remolc, amb un pes màxim autoritzat de 750 kg.

Permet conduir automòbils de qualsevol pes màxim autoritzat destinats al transport de mercaderies, amb un nombre màxim de nou seients, inclòs el del conductor. Aquests vehicles poden portar enganxat un remolc, amb un pes màxim autoritzat de 750 kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 21 anys.

autobus-1-1

Permís d’autobús

Passos per treure’t el carnet d’autobús

Matricula’t online o bé presencialment a les nostres oficines.

Abans d’anar a examen has de portar un certificat mèdic psicotècnic, 2 fotos tipus carnet, fotocopia del carnet de conduir, passaport i targeta de residència, en cas de no tenir nacionalitat andorrana.

L’examen teòric consisteix en 15 preguntes d’específics del D1. El temps límit d’examen és de 45 min. Per aprovar-lo pots fer com a màxim 3 errors.

Amb els nostres tests aprendràs fàcilment i aprovaràs segur!

L’examen de pràctica consta de dues proves:

1) Dur a terme en un circuit tancat les maniobres següents: arrencada en rampa amb el fre de mà; fer una trajectòria en marxa enrere (en forma de L); fer un canvi de sentit de la marxa; i realitzar un aparcament (costat dret).

2) Circular per vies obertes al trànsit. La durada d’aquesta prova sol ser aprox. d’uns 25 min.

Els nostres professors t’ensenyaran la tècnica per realitzar fàcilment les maniobres i totes les habilitats per conduir amb seguretat per la via pública. També practicaràs els recorreguts d’examen.

Descripció del permís d’autobús

Permet conduir automòbils destinats al transport de persones amb un nombre mínim de seients superior a nou i màxim de disset, inclòs el del conductor. Aquests vehicles poden portar enganxat un remolc, amb un pes màxim autoritzat de 750 kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 21 anys.

Permet conduir automòbils destinats al transport de persones, amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, superior a nou. Aquests automòbils poden portar enganxat un remolc amb un pes màxim autoritzat de 750 kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 21 anys.

trailer-1-1

Permís de remolc

Passos per treure’t el carnet de remolc

Matricula’t online o bé presencialment a les nostres oficines.

 Abans d’anar a examen has de portar un certificat mèdic psicotècnic (en cas del permís B1+E, en lloc del psicotècnic, cal un certificat mèdic normal), 2 fotos tipus carnet, fotocopia del carnet de conduir, passaport i targeta de residència, en cas de no tenir nacionalitat andorrana.

No es requereix fer examen teòric.

L’examen de pràctica consisteix a realitzar una trajectòria en marxa enrere (en forma de L).

Descripció del permís de remolc

Permet conduir un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir els permisos de la classe B1 o B2, arrossegant un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.

Permet conduir un vehicle amb un pes màxim autoritzat de 7.500 Kg, arrossegant un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.

El pes màxim del conjunt (camió + remolc) no pot excedir els 12.000 kg, i el pes del remolc no pot superar el pes en buit del vehicle tractor.

Permet conduir un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís C2, arrossegant un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.

Permet conduir un vehicle dels que autoritza a conduir el permís de la classe D1, arrossegant un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.

El pes màxim del conjunt (autobús + remolc) no pot excedir els 12.000 kg, i el pes del remolc no pot superar el pes en buit del vehicle tractor.

Permet conduir un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís D2, arrossegant un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.